Game ai la trieu phu 2014 cho may tinh


game ai la trieu phu 2014 cho may tinh

Phng án này thng a ra áp án chun xác, ch 30 là hên xui.
Cách chi game Ai La Trieu Phu: Có tt c 15 câu hi trong ta game này( các câu hi c chn la ngu nhiên trong th vin câu hi ca game ai là triu phú ).
Game Ai là triu phú 2014 cho Android phiên bn mi nht vi hn 5000 câu hi a dng và phong phú, giao din HD p mt, ha và âm thanh sng ng vi lng ting.Trong quá trình chi trò chi ai là triu phú, bn s có 3 s tr giúp bao gm: - Gi in thoi cho ngi thân: Trò chi s mô phng chính xác mt ngi thân ang tr li bn, có ngha là áp.Chúng c a ra vi th t t d n khó.S dng chut thc hin các thao tác.Chi ngay game Anbot 2 trò chi trí tu mi l nht.Hãy cùng th cm giác ngi trên chic gh nóng và tha sc tr li nhng câu hi cc khó th thách trí tu.Game 24h chúc các bn tr li c tht nhiu câu hi hóc búa trong gameshow ai la trieu phu nhé!T khóa tìm kim ai la trieu phu apk, ai la trieu phu 2014 apk, ai la trieu phu 2014 khong sms cho apk.

onedrive desktop app for mac src="/imgs/2017-08/42126113961_game-ai-la-trieu-phu-2014-cho.jpg" />

Mi câu hi s có 4 áp án, bn cn chn úng áp án chính xác cho chúng.
Hi kin khán gi: Trò chi s mô phng mt lng khán gi nht nh vi lng tr li dành cho tng câu.
Chi luôn game Cu mê ko trí tu kt hp fifa 15 squad update pc d thng hài hc Trang keynote presentations to ipad u, trang cui).
Game show Ai Là Triu Phú trên truyn hình, có 15 câu hi vi khó tng dn, có 3 mc quan trng và có 4 s tr giúp ngi chi.
Khác vi phiên bn gameshow trên truyn hình, s im trong game c tính theo n v Dollar ( tin M hp dn hn hn ch khi phn thng cao nht là 1 triu Dollar!Ai là triu phú cc k n gin, bn ch vic suy ngh tht k, tr li chun xác tt c nhng câu hi trò chi a ra ng thi s dng tht hp l 3 s tr giúp ca game c có.Bm chi game vui trung thu vui cùng nhng câu gii trí ngày l trng.Tui:00, th loi: Game van phong, ni dung trò chi Ai là triu phú: Gameshow ni ting "ai là triu phú" ã có mt trên game24h.Tr giúp 50/50: Trò chi s loi b i 2 áp án không chính xác cho.Hãy ti v ngay game Ai la trieu phu 2014 cho Android ca bn ngay và th sc vt qua 15 câu hi trên chic gh nóng, ng thi nâng cao kin thc cho mình nhé.


Sitemap